اخبار مرکز همایشهای بین المللی رایزن http://rayzan.ir/news/default.asp اخبار مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزاری همایش های انجمن های پزشکی http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=117 مرکز همایشهای بین المللی رایزن جهت برگزاری همایشهای مربوط به انجمن های پزشکی و نیز حوزه های مرتبط با آن امکاناتی در نظر گرفته که در صورت تماس یا مراجعه به این مرکز به اطلاع خواهد رسید. جنبش عدم تعهد http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=146 جنبش عدم تعهد نستله http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=162 فابرکاستل http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=163 سامسونگ http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=164 رسا نور http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=165 بنیاد باران http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=166 کریستی برگ http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=167 روزانه http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=182 میتسوبیشی http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=184 میتسوبیشی BMW http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=188 fhbfdhfdhdhfdh بازرگانی موسی خانی http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=191 عمران گستران http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=194 عمران گستران فوکس http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=203 نوارتیس http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=205 باران http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=206 روزانه http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=207 عطر ch http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=209 http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=210 همایش رونمایی از کتاب تاریخ جامع ایران http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=211 همایش ایران : ملیت ،تاریخ و فرهنگ http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=213 همایش بل روزانه http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=215 همایش رونمایی از کتاب تاریخ جامع ایران http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=216 همایش بوش http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=218 همایش روز جهانی صلح http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=220 حراج ملی http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=221 سامسونگ http://www.rayzan.ir/fa/news/default.asp?id=222