شمع‌آرایی


علاوه بر جذابیت بصری که شمع‌ها ایجاد می‌کنند، تلالو نوری که در سایه آن ایجاد می شود، بسیارچشم نواز است.
رایزن با کمک تیم شمع‌ارایی حرفه‌ای خود از این ابزار برای هرچه زیباتر کردن فضاهای مختلف مجموعه بهره ‌می‌گیرد.
شمع‌آرایی ویژه

شمع‌آرایی ازجمله خدماتی است که شخصیت و صمیمیت خاصی را به مراسم می بخشد.
در مجموعه رایزن شمع‌آرایی در کنار فرش قرمز، بر روی میزهای پذیرایی و سرویس‌های بهداشتی با چیدمان زیبا انجام می‌گیرد.
فانوس آرایی

برای رویدادهایی که لازم است از تفاخر و چشم‌نوازی خاصی برخوردار باشند از تزیینات فانوس استفاده می‌شود. فانوس در ورودی فرش قرمز و نیز بر روی پله های طبقات اول و دوم قرار می‌گیرد.
رویداد هایی که در شب و در تالار خیام برگزار می گردد، فانوس آرایی سبب زیبایی و چشم‌نوازی ویژه ای در آن محیط می شود.