تالار فرهنگ

تنوع تالارها و فضاهای پذیرایی، یکی از مشخصه‌های بارز مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن است. وجود تالارهایی متنوع برای همه نیازهای برگزارکنندگان مراسم که پوشش‌دهنده طیف گسترده‌ای از مخاطبان است، رایزن را به انتخاب اول رویدادها کرده ‌است.
یکی از همین فضاهای خاص، تالار فرهنگ است. سقف با لوستری چشم نواز، فضای استثنایی را ایجاد کرده است.
در تالار فرهنگ با فضایی مسطح که قابلیت چیدمان‌های مختلف را دارا است.

تالار فرهنگ رایزن