همایش «ایران یکصد سال پس از مشروطیت»

همایش «ایران یکصد سال پس از مشروطیت»

همایش «ایران، یکصد سال پس از مشروطیت: تجارب گذشته، چشم‌انداز آینده» در 14 و 15 مرداد 1385 در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

سخنران افتتاحیه سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم و سخنران اختتامیه مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم بودند و شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی هم‌چون اکبر ثبوت، کامبیز نوروزی، محمدجواد کاشی، حمیدرضا جلایی‌پور، سیدصادق خرازی، سعید حجاریان، جواد اطاعت، عمادالدین باقی، مراد ثقفی، محسن امین‌زاده، عبدالمجید معادیخواه، کاوه بیات، علی دوانی، محسن آرمین، مسعود نیلی، علی‌رضا ساعدی، موسی غنی‌نژاد، عباس عبدی، محسن کدیور، علی‌اصغر سیدآبادی، ابوالفضل شکوری، هادی خانیکی، علیرضا علوی‌تبار، محمدحسن رجبی و رویا صدر در این همایش نتیجه بررسی‌های خود را پیرامون جنبه‌های مختلف جنبش مشروطه ایران و تأثیر آن بر جامعه ایرانی در یکصد‌سال گذشته ارائه کردند.

گروهی از ناشران در حاشیه این همایش، نمایشگاه و فروشگاه کتاب مشروطه برپا کردند و در ضمن، نمایشگاهی از اسناد و مطبوعات دوران مشروطیت نیز در حاشیه نمایش برپا شد.