اتاق داریوش

اتاق داریوش گزینه مناسبی یرای جلسات کوچک که نیازمند برگزاری در فضایی لوکس با پذیرایی مناسب و یا کارگاه‌های چندمنظوره با تعداد شرکت‌کنندگان محدود است.
چیدمان این اتاق به شکل U است و ۱۲ نفر گنجایش دارد.
البته اتاق داریوش امکان تبدیل‌شدن به آتلیه را هم دارد و از آن می‌توان به این منظور هم استفاده کرد.
این اتاق یک‌ همتای دیگر به نام اتاق سیمرغ دارد که چنین امکاناتی نیز در آن فراهم است.

اتاق داریوش مجموعه رایزن