اتاق سپهر (VIP)

اتاق VIP سپهر دارای گنجایشی بین پانزده تا بیست نفر است. هر رویدادی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برپا می‌شود به‌تناسب نوع و اهمیت موضوع، میزبان میهمانانی از مقامات ارشد ملی و بین‌المللی هستند.
رایزن وظیفه خود می‌داند که از این میهمانان ویژه، پذیرایی شایسته و درخور آنان داشته ‌باشد. این فضا شایسته پذیرایی از میهمانان VIP است
تاکنون شخصیت‌هایی مانند کوفی عنان، دبیرکل اسبق سازمان ملل و رومانو پرودی، نخست وزیر اسبق ایتالیا در این اتاق پذیرایی شده‌اند.

اتاق سپهر (VIP) رایزن