اتاق سیمرغ

اتاق سیمرغ گزینه‌ای مناسب برای جلسات کوچک یا کارگاه‌های چندمنظوره با تعداد شرکت‌کنندگان محدود است که نیازمند برگزاری در فضایی لوکس با پذیرایی مناسب هستند.
چیدمان اصلی این اتاق به شکل U است و ۱۲ نفر گنجایش دارد. همچنین اتاق سیمرغ امکان تبدیل‌شدن به آتلیه را دارا است و می‌توان از آن به این منظور هم استفاده کرد.

اتاق سیمرغ مرکز رایزن