بام رایزن

فضاهای بیرونی مجموعه رایزن این امکان را دارند که از آنها با چیدمان گوناگون به‌عنوان فضاهای باز عمومی استفاده کرد.
از بام رایزن نمایی زیبایی از شهر تهران چشم نواز است.
با چیدمان‌های سینمایی، برپایی خیمه همراه با استیج فاخر و اجرای میزهای گرد، فضایی خاص و گیرا برای پذیرایی‌ها و میزبانی رویدادها باشد.
در این فضا برپایی نمایشگاه ،مراسم فرش قرمز و یا مراسم رونمایی امکان پذیر است.
شب‌هنگام نمای بی‌نظیر شهر تهران از فراز بام رایزن خودنمایی می‌کند.
رونمایی چندین خودروهای معتبر در این فضا صورت گرفته‌است.
بام رایزن محیطی دلچسب و گیرا برای برگزاری رویدادها، برپایی بوفه‌های شام و پذیرایی و ساخت غرفه‌های نمایشگاهی است و جذابیت‌های ویژه خود را، پیش چشم میهمانانش می‌گستراند.

بام رایزن