فضای لانژ

این فضای بدون شک برای همه مخاطبان جذابیتی ویژه دارد. این قسمت که در بخشی از حیاط مجموعه رایزن قرار گرفته‌اند و به فضای لانژ (lounge) معروف است، مخصوص پذیرایی از میهمانان ویژه است
امکانات گرمایشی و سرمایشی متناسب با فصول سال و محیط آرام و بدون هیاهوی معمول نشست‌ها و رویدادها، فضای لانژ را به گزینه‌ای ایده‌آل جهت استراحتی آرامش بخش تبدیل کرده‌است.

فضای لانژ رایزن