گالریا

اگر قصد برپایی گالری آثار هنری را دارید، می‌توانید به گالریا بیایید.
این تالار با چیدمان به شکل U امکان حضور چهل محیا است و در چیدمان میزگرد تا هفتاد نفر را پذیرا است.
از این فضا جهت پذیرایی نشست‌هایی که در دیگر تالارها در حال برگزاری است، استفاده می شود.
امکان برگزاری کافه گالری هم در این فضا وجود دارد.
گالری‌های نقاشی و عکس متعددی توسط اهالی هنر در این فضا برگزارشده است.
هنرمندان زیاد آثار هنری خود را در این تالار به نمایش گذاشته اند.
نور و رنگ مناسب در این تالار موجب می‌شود که آثار هنری در چشم مخاطبان زیباتر به نظر آید. همان انتظاری که هر هنرمندی از برپایی گالری دارد.

گالریا رایزن